Farsdagsbuffet

Stor buffet med kalde og varme rettar, dessertbord, kaffe og te.
Pris kr 260,- for vaksne og kr 130,- for born 3 - 12 år.

La mor sleppe oppvasken på farsdagen!
Ta med far og heile familien til stor buffet I Flåmstova Restaurant på Flåmsbrygga.

Vis meir